Highlights 2011


Konstnärlig gestaltning av tre entréer
i Nya Hallenskolan, Kållered
Utfört på uppdrag av Mölndals kommun 2011

Kompositioner av vågformer av formpressat
bokträ med fluorescerande insida.
Betraktarens positionoch rörelse i rummet
skapar tillsammans med verkets form och
färgsättning ett ständigt skiftandei
utseende och färgintensitet. Färgen på
insidan reflekteras mot väggen där
ett spel av indirekt ljus uppträder.

Fotograf: Mats Ringqvist