Krets


Rumsinstallation av glasfiberväv
Högskolan för Design och Konsthantverk 2002


Cirkeln är fascinerande därför att den inte har någon
riktning utan är innesluten i sig själv, ett slutet
kretslopp. Här använder jag cirkeln som minsta enhet
i ett tredimensionellt mönster som växer organiskt,
inifrån och ut.

hdkhdk