Pinot Noir


Jacquardvävt möbeltyg i ull
för Lager 157 i Hälleforsnäs, 2008.
Beställare: Arkimark arkitektkontor
Producent: AB Ludvig Svensson


Uppdraget bestod i att göra ett
mönstrat möbeltyg till en sittmöbel
bestående av flyttbara moduler som ingick
i inredningen av en ny butikslokal, Lager
157 i Hälleforsnäs. Jag utgick från lokalen
och möbelns strama form i formgivningen av
mönstret. Butiken är en stor f.d.
industrilokal med stora kala och grå ytor.
Jag ville tillföra miljön ett mjukare
element i form av ett organiskt mönster som
var tillräckligt stort för att kunna
urskiljas på långt håll. Resultatet blev en
kombination av två mönster och skalor.