Skimmer


Ur projektarbetet ”Skenbart föränderliga textilier”
Textilhögskolan i Borås, 2006 - 2007
Textilierna är producerade på Sanden Textile AB


Projektet handlade om att utveckla dekorativa
väggtextilier som kommunicerar med modern
arkitektur. Jag har arbetat genomgående med olika
varianter av våffelväv och experimenterade med en
mängd olika material. Utgångspunkten i detta
arbete är rörelse, föränderlighet, ljus och ljud.
Betraktarens position och rörelse i rummet skapar
tillsammans med tygets tredimensionella struktur
förutsättningar att skapa en illusion av förändring i
textilen. Textilens utseende förändras beroende
på vilken vinkel man betraktar den ifrån. I en
arkitektur där gränsen mellan rumsligheter är
flytande kan textilierna bidra till att skapa en
tydligare identitet åt ett rum och göra det mer
intressant att röra sig i rum som entréer,
korridorer, trapphallar och foajéer.vaffelvavvaffelvav