Zigzag


Del av kandidatexamensarbete
Högskolan för Design och Konsthantverk 2003.

I mitt examensarbete ”Geometriska
Endimensionella Storheter” arbetade
jag med linjen som utgångspunkt. Vad
är en linje? I Zigzag experimenterade jag
med maskinbroderi och utvecklade en teknik
med vilken jag kunde få färgerna på stygnen
att gradvis variera. Färgblandningen och
tätheten på stygnen är verktyg för att skapa
en bild där delar löses upp och bildar en
negativ form.


hdkzigzag