Work

Ink

 Spända trådar i olika lager, delvis infärgade. Här: Detalj av bild 100x70x3 cm.

Detail of work made of threads, partly dyed