Almedahls Award 2009


Vinnare av Almedahls Award 2009

”Arkitektoniska Ljusreflektorer – en lek med form och
färg”

Arbetet är ett fritt experimenterande med form,
färg, och ljus som resulterat i visuella idéer till hur färg
och textil på ett dynamiskt vis kan samverka i ett
arkitektoniskt rum. I de textila kompositionerna
bearbetar jag ljuset och låter färgfenomen ske. Den
dolda avigsidan av de textila komponenterna är färgad
och reflekteras på den bakomliggande ytan, där ett spel
av indirekt ljus uppträder. När den dolda färgen
återspeglas i en annan yta förvandlas det som
egentligen är bortvänt och osynligt till något för ögat
synligt. I kontrast till den fysiskt påtagliga vita formen
är det färgade imaginära ljuset ogripbart och eteriskt.
Jag vill skapa ett dynamiskt samspel mellan den
konkreta tredimensionella formen och det immateriella
ljuset, och få textil och väggyta att integreras med
varandra.Länk till Almedahls
almedahls awardalmedahls awardalmedahls award