Cirkulation 2012


Kärnsjukhuset i Skövde/IVC
Uppdragsgivare Västra Götalandsregionen

Konstnärlig gestaltning av Interventions-
centrum/IVC.Verket utgör del ett av två
sammanhörande, och befinner sig invid
den inre ingången till nybyggda
Interventionscentrum där avancerad
röntgenövervakad hjärt- och kärlkirurgi
ska bedrivas.

Tryck på vitt akrylglas.

Himlakropparna cirkulerar i till synes
orubbliga banor i rymden men ibland
uppstår konstellationer som gör
att vi från vår speciella position här
på jorden kan betrakta hur en skugga
faller på ett lysande klot. Vi kan se
skuggan dra förbi och klotet återigen
lysa. Sol och månförmörkelser är
fenomen som kan ses som symboler
för forskning och vetenskap, för
människans ständiga sökande efter
svar på naturens och universums
hemligheter och dess koppling till
liv och död. Det kan vara en bild för
verksamheten på ett högteknologiskt
medicinskt centrum, för ett sjukhus,
för kroppar i ljus och mörker, i kris och i
förhoppning.